Colofon

Jongerenadvies.nl is een product van HdS Hulpverlening Barneveld, mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland op grond van subsidieregeling Informatie en Communicatie Technologie. © HdSH 2008

Aan jongerenadvies werken verder mee:

  • Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
  • Bureau Jeugdzorg Gelderland
  • Christelijke Hogeschool Ede