Disclaimer

Jongerenadvies.nl doet het uiterste om zo volledig, actueel en deskundig mogelijk te zijn. Dat ontslaat gebruikers er niet van deze informatie en adviezen op juistheid te controleren. Jongerenadvies.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, advisering of informatie.

Jongerenadvies.nl biedt de mogelijkheid om in contact te komen met en gebruik te maken van diensten van diverse nederlandse (hulpverlenings)organisaties. Jongerenadvies.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van diensten, advisering of informatie die door deze organisaties of door andere organisaties die via jongerenadvies worden gevonden, is geleverd of verstrekt.