Zo werkt jongerenadvies.nl

Voor jou!
Jongerenadvies.nl is een site voor jou, als je even niet meer goed weet wat je moet doen. Dat kan gaan over school, vrienden, ouders, sex, geloof, noem maar op. En of je nou een simpele vraag hebt of erg in de knel zit.

Informatie en tests
Je kunt hier over allerlei belangrijke onderwerpen informatie vinden. Of testjes doen. Misschien dat het je helpt. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen waarom sommige dingen leuk en andere dingen minder leuk of moeilijk zijn.

Stel een vraag
Je kunt hier ook een vraag stellen. Over van alles wat je in je leven tegenkomt en waar je vragen bij hebt. Of als je in de knel zit, of dreigt vast te lopen.

Voor de eerste vraag hoef je alleen je postcode als registratie in te voeren. Lekker anoniem dus. Je wordt dan automatisch gelinkt aan een hulpverlener uit de regio. Je vraag komt in een eigen dossier dat alleen jij en je hulpverlener kunnen zien. Als je hulpverlener een antwoord heeft geschreven, kun je dat in je dossier zien. En zo kun je meerdere berichten naar elkaar sturen.
Voordat dat dossier geopend wordt, moet je eerst nog een paar gegevens invullen.

Zo simpel is het. Dus: heb je een vraag? Twijfel niet en stel 'm!