Onderzoek naar relevante jongereninformatie.

Geschreven door CHE / JvdM op 18-06-2008 08:40

Als jongeren in hun leven vastlopen, gaan ze op zoek naar informatie. Welke info kan hen dan verder helpen? Ten behoeve van de nieuwe website 'jongerenadvies.nl' deden twee studenten van de CHE daar onderzoek naar.

Jongeren tussen de 10 en 20 jaar krijgen te maken met veel veranderingen. Hoe ze hier mee omgaan is heel verschillend, maar één ding is zeker: Ze gaan op zoek naar informatie. En dan vooral via internet.

Om jongeren van de goede informatie te voorzien, heeft de HdS Barneveld een geheel nieuwe website in de lucht gebracht: jongerenadvies.nl. Om te weten welke informatie van belang is voor jongeren, hebben twee studenten van de Academie voor Sociale Studies Ede onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft erin geresulteerd dat de informatie op jongerenadvies.nl aangeboden wordt in zes thema's: geloven, seksualiteit, gezondheid, verslaving, relaties en vastlopen. Omdat de meeste problemen van jongeren onder te brengen is in één van deze thema's.

Het onderzoek bestond uit onder andere een enquête onder 150 scholieren van het Johannes Fontanus College in Barneveld. Naast deze enquête is ook gevraagd naar de ervaring van jongerenwerkers.
Ook is gekeken naar de wijze waarop de informatie moet worden aangeboden. D
e tekst moet uiteraard aansluiten bij de leefwereld van de jongere. Het moet niet betuttelend overkomen en het moet de jongere aan het denken zetten. En liefst ook duidelijk maken hoe het probleem moet worden opgelost.

En blijven er vragen bestaan, dan kan via jongerenadvies.nl een 'digitale' vraag gesteld worden. Op dezelfde wijze krijgt de vragensteller een antwoord. Dat kan zelfs uitgroeien tot een internet-hulpverleningstraject.

Terug naar het nieuws